Зареждане на вода с жива енергия

Ако искате живата енергия да достигне до всяка Ваша клетка можете да използвате свойството на водата да помни и да пренася енргия. Достатъчно е да я заредите с жива енергия. Как става това?

Вземете бутилка с вода. Няма значение дали водата е от чешмата или е минерална. Бутилката може да е стъклена или пластмасова. Махнете етикета от нея. Разположете шишарката на 30 см от бутилката. Актииврате шишарката по начина показан тук.

Не трябва да има метални предмети и кабели с ел. напрежение в близост до водата и активната шишарка.

Това е схемата за зареждане на водата. Разбира не се вижда зелено сияние около шишарката.

Зареждане на вода

Предлагам Ви да използвате две или четри шишарки. Енергията което се получава е поголяма. Друго голямо предимство е че шишарките се самоактивират. Ако случайно докосните една и тя спре да работи останалите ще я активират автоматично.

Две шишарки зареждат вода

За 30 мин. водата е зардена.

Заредената вода е активна дълго време. Не е необходимо да използвате специални съдове за нейнтото съхраняване и пренасяне.

Ако имате въпроси можете да ги задавате във форума.