Активиране на шишарките

Шишарката е необходимо да се активира за да започне да излъчва жива енергия. Живата енергия това е енергията на природата от която семената покълват, енергията която е необходима на клетките да се размножават, енергия необходима на всяко растение, животно или човек за да съществува.

Процеса на активация е предаване на висок енергиен потенциал. Ние ще разгледаме един евтин и достъпен начин, чрез използване на пиезо кристал.

От къде да намерим пиезокристал?

Всяка електронна запалка има в себе си пиезокрастал. Той генерира искарата с която се запалва газта.

Намерете газова запалка. Отворете капачката отгоре. Извадете пиезокристала под лосчето за запалване, както е показано на схемата:

изваждане на пиезокристала от запалката

Внимание: При стискане на пиезокристала през проводника изкача силна ел. искра!

Подготовка на шишарката

Намерете шишарка от бял бор. Трябва да е отворена и люспите и да не са наранени. Желателно е да са симетрично разположени.

Вземете конец и завържете шишарката с острото надолу. Ако имате силикон можете да изплзвате капка от него за да закрепите конеца за мястото където шишарката е била свързана с дървото.

Внимание: Не използвайте метални предпети за крепване на шишарката.

Как да активираме шишарката?

Желателно е шишарката да се намира на нивото на главите на хората в стаята. Шишарката трябва да е дълеко от проводници с ток, от метални предмети и от огледала.

Допрете проводника на пиезокристала до шишарката. Стиснете пиезокристала. Шишарката вече е активна!

Процес на активиране

Активираната шишарка не трябва да се докосва с ръка или предмети. Всяко доскосване спира излъчването и е необходимо отново да се активира.

За да сте сигурни, че Вашата шишарка работи правилно, можете да и направите снимка. Публикувайте я в темата "Активиране на шишарките" на форума. Ние ще я измерим.