Шишаркова енергия

Каква енергия излъчва шишарката. Връзката и с човешкия организъм. История. Научни излседвания.

Още »

Активиране

Методи за активиране на шишарката. Как да заредим вода с енергията на шишарките. Изгражане на шишаркова мрежа.

Още »

Енергийно лечение

Имунна система. Активиране. Биорезонанса като мотод на лечение.
Звуков Биорезонанс за COVID-19.

Още »

Лековити води

Изграждане на картотека за лековити води в България. Какво лекуват. Местонахождение. Карта на лековитите води.

Още »