Биорезонансен мотод на лечение

Реймънд Райф

През 30 те години на миналия век, американският лекар и учен Реймънд Райф проучва влиянието на честотните колебания върху вирусите, бактериите и различните видове клетки.

Той установява, че при облъчване с определена честота, те влизат в състояние на резонанс и се разпадат. С това се поставя началото на нов различен начин на лечение.

Следващите големи стъпки в развитито на биорезунанса се постигат от д-р Хулда Кларк. Тя разработва електронна техника за сканиране на човешкото тяло и изготвя програми за премахване на паразитите от човешкото тяло. За първи път комбинира действието на биорезунанса и въздействието на билките за постигане на крайния ефект.

Всеки жив организъм излъчва вибрация с която органите и техните клетки комуникират помежду си. Различните видове клетки има собствена честота на трептене.

Ако точно се определи тя, енергийното лечение е успешно. Много лабораторий и клинични центрове полагат усилия за нейното определяне.

Има публикувани големи бази данни с много и различни честоти. Тук е важно да се отбележи, че в голяма част от случаите честотата е строго специфична и нейното определяне изстисква индивидуален подход.

Определяне на резонансната честота на паразита

Един от начините е изваждане на паразита от средата в която живее и поставянето му под микроскоп. Започва облъчване с постоянно променяща се честота, докато се установи при коя настъпва унищожаването му.

Този метод не е точен, защото се паразита се измерва не като част от средата в която живее. Влиянието на тази среда многократно променя резонансната честота.

Друг по съвременен метод е нейното измерване от енергийното тяло на човека. Определената честота по този начин може да се използва за биорезонанс върху енергииното тяло на човека. Имаме създадена апаратура, която определя местонахождението на патогена в организма с помощта на така измерената резонансна честота.

Прилагане на биорезонансния метод

Целта която метода се стреми да постигне е биологичен резонанс. Основното изискване е напълно да съвпада честотата с която въздействаме с честота на патогенните клетки.

Теоретично има два варианта:

 • Фазите на двете честоти да съвпадат. Амплитудата на цялата система се увеличава лавинообразно. Патогенните клетки изпадат в резунанс, което довежда до смърта им.
 • При различни фази - тогава амплитудата на общата вибрация намалява многократно. Това означава, че се намалява енергията и жизнената активност на патогените.
 • Въздествието и патогена с еднакви честоти и фази. Въздествието и патогена с еднакви честоти но различни фази.
  Биорезунанс Намаляване въздействието на паразитите

  И двата варианта имат положителен ефект върху човека. Затова можем да твърдим, че биорезонансния метод винаги е полезен и заедно с това безвреден.

  Методи на въздействие

  Въздействие върху тялото - запер

  Въздействие върху човешкото тяло

  Това е метод с диретно действие. Лесен за изпълнение.

  Използват се евтини устройства наречени Запери. Те генерирал електрически импулс с желаната честота. През електродите тя се подава на тялото.

  Този метод не може да се използва за високи честоти, тъй като те не минават през човешкото тяло а се движат на неговата повърхност.

  Звуков биорезунанс

  Звуково въздействие - звукотерапия

  Това е метод които действа както на физическото така и на енергийното тяло.

  Много лесен, евтин и достъпен метод за биоенерговъздействие.

  Разработи ли сме апаратура което модулира звука и излъчва вибрация за да се постигне енергиен резонанс между патогенните клетки и тяхното енергийно тяло.

  Светлинно въздесйтвие

  Лъчисто въздесйтвие

  Това е въздействие на лъчи във видимия и невидимия спектър, както и лъчи които преминават и се поглъщат от тъкънната структура на тялото.

  Достига до физическто и енергииното тяло на човека. Мощно средство за борба с патогните.

  Сложно устройство и скъпо оборудване.

  Светлинно въздесйтвие

  Енергийно въздействие

  Специална апаратура излъчва вибрациите в енергийното тяло на човека.

  Мощен метод за въздействие и лечение. Използва се за активиране на отделни системи и клетки със специално действие.

  Това е метода за активиране и стимулиране на имунната система, която осъществява борбата за отстраняването на патогените.

  ** Статията има информационен характер и не съдържа препоръка за използване за медицински цели.