Карта на лековитите води в България

На тази карта са нанесени описаните в списъка лековити води.

Ако искате да добавите или да прочетете повече информация използвайте форума.

Благодарим Ви!