Научни изследвания на енергията от шишарките

Живата енергия, която се акумулира и излъчва от шишарките има торсионен характер. Тук ще покажем изследванията на големи учени и техните изводи, които обясняват и доказват действието на шишарките.

Живата енергия от шишарките има торсионен характер

Доктор на физико-математическите науки, академик Анатолий Акимов като Директор на Руската академия за естествени науки заедно с Академик Шипов дълги години изучават торсионните полета. В техните научни трудове има подробна информация за видовете торсионни полета, техните характеристики и приложението им.

Тук ще посочим някои техни изводи, които научно обесняват действието на шишарките като източник на торсионно поле.

  • Торсионното поле не е свързано с енергията и масата. То се разпространява без затихване със скорост многократно превишаваща скоростта на светлината.
  • Академик Акимов разглежада начините за активиране на торсионните генератори. Един от тях е силен енергиен импулс. Поради тази причина за активиране на шишарката използваме електрически потенциал от 1500 волта.
    Живата енергия от теорията на Акимов.
  • Академик Акимов доказва, че ако диаметъра D на торсионния генератор (шишарката) е два пъти по-голям от дължината L, тогава около шишарката имаме жива енергия (на схемата е показана със зелено), т.е. ако шишарката има голям диаметър и малка дължина тя ще излъчва голямо количество жива енергия. Точно такава е формата на шишарката от бял бор.
  • Торсионното поле преминава през почти всяка материя. Акимов установява, че материали с перпендикулярна напрегнатост не пропускат торсионните полета. От такава материя са направени етикетите на пластмасовите бутилки за безалкохолно. Те спират преминаването на живата енергия и тя не може да достигне до течността в бутилката.

Шишарката и редицата на Фибоначи

Какво е редица на Фибоначи? Първите два члена на тази редица са 1 и 1, а всеки следващ член е сбор от предходните два, т.е. третия член ще бъде 1 + 1 = 2, четвъртият 1 + 2 = 3 и т.н.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

Ето тази редица от числа се нарича редица на Фибоначи, а всяко едно от числата, се нарича число на Фибоначи. Например 3 е число на Фибоначи, но 4 – не е, защото не присъства в горната редица.

Люспите на шишарката са подредени спираловидно. Ако внимателно разгледате повърхността на шишарката, ще забележите, че спиралите са оформени в две направления – по часовниковата стрелка и в обратна на часовниковата стрелка посока.

Редица на Фибначи - ляво въртене.

Спиралите по часовниковата стрелка са 8 бр.

дясно

Спиралите в обратната на часовниковата стрелка са 13.

Какви са тези числа? Това са числа на Фибоначи. Но чудното е, че това са две последователни числа на Фибоначи.

Щяхме да можем да кажем, че това е случайно съвпадение, ако не беше фактът, че навсякъде, където имаме семена подредени спираловидно (например слънчоглед и т.н.), броят на спиралите по часовниковата стрелка и в обратна на часовниката стрелка посока са винаги две последователни числа от редицата на Фибоначи. Например 5 и 8, или 8 и 13, 13 и 21, ..., 89 и 144, ... но винаги две последователни числа от редицата на Фибоначи.

Шишарковата енергия описана от Вихровата Математика

Марко Родин (Marko Rodin) е открил редица закономерности в десетичната бройна система, които досега са били пренебрегвани от общоприетата математика и другите точни науки. Той е основател на Вихровата Математика (ВМ). Вихровата Математика предлага математическо описние на енергията като тороидна повърхност изградена от множество вихри.

Марко Родин - тороид

Всяка една вихра е с различен цвят. При шишарката вихрата се образува от множество люспи, които завършват с остър връх. Около всяка една люспа има малък вихър с център издатината на люспата.

Шишарковата енергия от гледна точка на Вихровата Математика изглежда така:

описание на шишарката от вихровата математика