Лабораторни изследвания на шишарковата енергия

Изследване по метода на проф. Накатани

Иследванията са направени с един от най съвременните биофизични електронни уреди, продукт на руската космическа индустрия. Той използва метода на японският лекар проф. И. Накатани за акупунктурна рефлексодиагностика.

Измерванията са направени на един и същи човек през 10 минути. Първото измерване е преди употреба на жива вода. Второто след като той е изпил чаша жива шишаркова вода.

Промяна в аурата

Промяна на аурата

От графиката на аурата могат да бъдат направени следните изводи:

  • Само една чаша шишаркова вода увеличава аурата;
  • Живата вода балансира аурата като увеличава енергията там където тя е намалена и обратно, намалява енергиата там където тя е голяма.

Състояние на органите и системите

Органите и системите преди употреба на жива вода. Червеният цвят показва органи и системи с отколнение от нормалното състояние.

Преди измерване


Състояние на органите и системите след употреба на шишаркова вода.

Преди измерване

От резултатите се вижда, че само 10 минути след употреба на шишаркова вода органите и системите които имаха отклонения сега са нормализирани.