Как енергията на шишарките влияе на човека?

Основната цел, която преследваме е да проверим как енергията на шишарките (живата енергия) влие на човека.

Направихме много измервания и опити. Тук предлагаме основните изводи, до които сме достигнали. Във форума можете да прочете мнение на хора, които са се докоснали до тази енергия. Ако Вие имате някакво лично наблюдение можете да го споделите там.

Как променя аурата на човека неактивираната шишарка?

Направихме измервания на аурата на човек, който държи в ръцете си шишарка с острото надолу и шишарка с острото нагоре.

Ето графично представени резултатите:

Аурата на човека без шишарка Аурата с шишарката обърната надолу. Аурата с шишарка обърната нагоре
Аурата на човек без шишарка. Аурата расте, когато шишарката е с острото надолу. Аурата намалява, когато шишарката е с острото нагоре.

Както се вижда от графиките положението на шишарката оказва влияние върху аурата. За да се постигне добър ефект шишарката от бял бор трябва да виси с острото надолу.

Промяна на аурата на човека, когато шишарката е активирана

Активирахме шишарката. Окачихме я на конец. Направихме същото измерване както по-горе, само че шишарката вече е активирана.

Аурата на човека без шишарка Силното въздействие на активирана шишарка Силно намалява аурата
Аурата на човек без шишарка. Силно нараства аурата, когато шишарката е активирана и виси с острото надолу. Аурата е много малка, когато шишарката е активирана и виси с острото нагоре.

Оказва се, че много по-голямо въздействие върху хората има активираната шишарка. Енергията, която отделя активираната шишарка, е много по-силна и действа на голям периметър.

Връзка между активираната шишарка и епифизата

От принципа на подобието се вижда, че подобни по форма тела осъществяват връзка и обменят помежду си енергия. От Епифизата-човешката шишарка видяхме, че епифизата има форма на шишарка. Следователно, енергията от активираната шишарка достига до епифизата и чрез нея въздейства върху процесите на целия организъм.

Предаване на енергия между епифизата и активираната шишарка.

Този процес е бил известен от дълбока древност и затова шишарковидния символ присъства в много култури. В раздела шишарките в древността има посочени много примери.

Как енергията на шишарката да достигне до всяка човешка клетка?

Водата в нашия организъм е 70%. Следователно, ако намерим начин да "заредим" с живата енергия водата която пием, то тя ще достигне до всяка клетка.

Японският изследовател д-р Масару Емото открива, че водата има памет и способност да пренася информация. Използваме това откритие и поставяме чаша вода до активирана шишарка. След като се "зареди" я изпиваме. Ето как живата енергия ще достигне до всяка клетка.

Предаване на енергията